Österbottens Fastighetsförenings årsmöte valde ny styrelse

Österbottens Fastighetsförenings årsmöte ordnades 16.6.2022 i Vasa.  Mötet valde en ny styrelse för föreningen för den kommande verksamhetsperioden.  Medlemmarnas roller byttes till en del, men styrelsen fortsätter i övrigt med tidigare sammansättning.
Nyheter
04.07.2022

osterbottensfastighetforening

Österbottens Fastighetsförenings nya styrelse:
 

Ordförande

Företagare Juha Hissa

 

Vice ordförande

Styrelseproffs Yrjö Salomaa

 

Ledamöter

Disponent Heidi Similä

Byggnadschef Ilkka Yliaho

Verkställande direktör Birgit Mäkinen

Verkställande direktör Malin Vainio

Fastighetschef Jan-Erik Hinds

Kundservicechef Håkan Bodö

Regionexpert Jukka Kalliola

 

Gratulationer till den nya styrelsen!

Gå till "Nyheter"