Uppdatering av husbolagets kontaktuppgifter

Hej, representant för medlemshusbolaget! För att vi ska kunna hålla kontakt med dig även i fortsättningen behöver vi få dina uppdaterade kontaktuppgifter.  Medlems- och rådgivningstjänsterna finns till förfogande för styrelsemedlemmar och disponenten bara om kontaktuppgifterna finns i vårt medlemsregister.  Det här är bra att komma ihåg speciellt vid byte av ordförande.
Nyheter
07.06.2021

adobestock 126997764

Om ordföranden byts lönar det sig att meddela oss den nya ordförandens post- och e-postadress så fort som möjligt.  På det sättet kan vi skicka både elektroniska meddelanden och Kiinteistölehti till rätt adress och ert husbolag får ta del av alla förmåner som det har rätt att få.  Ni får gärna också meddela oss husbolagets styrelsemedlemmars e-postadresser, så skickar vi kursinbjudningar och meddelanden också till dem.   Styrelsemedlemmarna får samtidigt rätt att också använda våra rådgivningstjänster.

Meddela uppgifter om förändringar till adressen info@osterbottensfastighetsforening.fi eller via länken nedan.  En uppdatering kan göras för säkerhets skull också om det har gått lång tid sedan föregående gång – vi har en hel del föråldrade uppgifter på våra listor.

Meddela förändringar härGå till "Nyheter"