Styrelsen

Österbottens Fastighetsförenings styrelse
 

Ordförande:
Företagare Juha Hissa

Vice ordförande:
Styrelseproffs Yrjö Salomaa

Medlemmar:
Disponent Heidi Similä

Styrelsens ordförande Ilkka Yliaho

Verkställande direktör Birgit Mäkinen

Verkställande direktör Malin Vainio

Fastighetschef Jan-Erik Hinds

Kundbetjäningschef Håkan Bodö

Regionexpert Jukka Kalliola

Styrelsens ordförande Jukka Peltola

Hedersordförande:
Bjarne Dahlback