Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsledarens översikt

Österbottens Fastighetsförening rf verkar i Österbotten och Mellersta Österbotten. Arbetet i två landskap och tvåspråkigheten är för föreningen både en rikedom och en utmaning. Vi strävar efter att betjäna alla våra medlemmar så bra som möjligt.

Förra året var utmanande på grund av coronapandemins fortsatta framfart och Rysslands anfallskrig i Ukraina. På grund av dessa eller en kombination av de här omständigheterna steg räntorna och inflationen eskalerade. Det var också osäkert om energin kommer att räcka till, då importen av el och naturgas från Ryssland upphörde.

För många husbolag innebar det här en ökning av kostnaderna och flera bolag blev också tvungna att uppbära ett extra skötselvederlag av aktieägarna på grund av de stigande kostnaderna. Distansarbetet har kommit för att stanna och i fjol arbetade vi huvudsakligen på distans. Också största delen av föreningens evenemang ordnades som webbinarier, endast en fastighetskväll med budgettema i början av november ordnades som fysiskt möte.

År 2022 var för min del kort, eftersom jag började som verksamhetsledare 19.12.2022. Långvarige verksamhetsledaren Arto Saarikoski sade upp sig från sin uppgift 23.9.2022 och föreningen fungerade i nästan tre månader under ledning av styrelsen utan verksamhetsledare. Antalet evenemang som ordnades för medlemmarna var tyvärr mycket få. Föreningens ”passivitet” kan ha haft en inverkan på att det endast kom några få flera nya medlemmar än utträdda medlemmar. Föreningen hade i slutet av år 2022 628 medlemmar.

Föreningens ekonomiska situation var dock god år 2022. Föreningens ekonomi påverkades inte speciellt mycket av coronan, eftersom ekonomin huvudsakligen baserar sig på medlemsavgiftsintäkter och vilar på en mycket stabil grund, och för att man under årens lopp har kunnat samla en bra buffert i balansräkningen även med tanke på sämre tider. Också placeringsbostäderna ger trygghet åt föreningens ekonomi.

År 2023 kommer vi att utveckla vår verksamhet speciellt vad gäller medlemsenkäter, allmän synlighet, medlemskommunikation och utbildningstjänster. Samarbetet med olika intressentgrupper kommer att utökas. Föreningen strävar när det gäller utbildning för personalen efter ständig utveckling, så att medlemsservicens kvalitet kan hållas på en god nivå.

Utgångspunkt för hela föreningens verksamhet är sakkunskap och samarbete med centrala intressentgrupper. Det allra viktigaste för både föreningens förtroendevalda och personalen är att producera tjänster som ger medlemmarna bästa möjliga nytta.

 

Mervi Ala-Prinkkilä

verksamhetsledare

 

► VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 (pdf)