Verksamhetsplan 2023

År 2023 är Österbottens Fastighetsförening rf:s 104:e hela verksamhetsår.
Föreningen sätter upp följande mål för sin verksamhet under verksamhetsåret:

Personal och kontor

Föreningen sysselsätter en verksamhetsledare och en deltidsanställd kommunikationsassistent. De kan nås
per telefon/e-post på vardagar. Kontoret betjänar medtidsbokning.

Rådgivning

Medlemmarna har möjlighet att utnyttja Fastighetsförbundets omfattande rådgivningstjänster avgiftsfritt i
anslutning till medlemskapet. Verksamhetsledaren ger råd inom ramen för sitt kompetensområde och
hänvisar vid behov till sakkunniga. I frågor som gäller anställningsförhållanden hjälper Fastighetsarbetsgivarna rf:s rådgivningstjänster.

Medlemsutbildning

Föreningen ordnar utbildning både i form av webbinarier och fysiska tillställningar på föreningens område.
Utbildning ordnas också i samarbete med systerföreningar och Fastighetsförbundet.
Syftet med medlemsevenemangen är att förmedla aktuell eller på annat sätt viktig information om olika
ärenden inom fastighetsbranschen och i synnerhet om pågående förändringar. Yrkesdisponenterna utbildas
också i olika teman.

Kommunikation

Föreningen ger ut elektroniska medlemsmeddelanden cirka 10 gånger per år. Meddelandena innehåller
utöver landsomfattande material också mycket information från det egna området. Största delen av
materialet produceras på finska och svenska.

Allmän information för att öka kännedomen om föreningen ges via webbsidorna, Facebook, Linkedin,
Instagaram och medierna. Material produceras på finska och svenska.

Medlemmarna har tillgång till Fastighetsförbundets medlemssidor, där det finns nyttig information till
husbolagens styrelser samt material från föreningens egna evenemang och medlemsmeddelanden. För att
komma in på medlemssidorna krävs registrering.

Föreningens medlemmar ges aktuell information via föreningens kanaler på sociala medier, där aktuell
information snabbt förmedlas vidare. Vi uppmuntrar våra medlemmar att följa våra olika kanaler!
Suomen Kiinteistölehti, som ingår i medlemsavgiften för föreningens husbolagsmedlemmar, är också en
viktig informationskanal. Föreningens hyresvärdsmedlemmar kan prenumerera på tidningen för en
förmånlig extra avgift. Även styrelserna får tilläggsprenumerationer till förmånligt pris.

Intressebevakning

På nationell nivå är Finlands Fastighetsförbund en stark intressebevakare för fastighetsägarna. I
Fastighetsförbundets landsomfattande verksamhet representeras föreningen av förbundsstyrelsens
medlem Jukka Kalliola, hyreshusutskottets medlem Birgit Mäkinen och organisationskommitténs medlem
Mervi Ala-Prinkkilä.

Österbottens Fastighetsförening får forskningsinformation som stöder den lokala och regionala
intressebevakningen från Finlands Fastighetsförbund och samlar också in användbar information genom
elektroniska medlemsenkäter. Föreningen använder informationen aktivt till förmån för sina medlemmar.
En av Fastighetsförbundets styrelse utsedd representant använder föreningens yttrande- och rösträtt vid
Fastighetsarbetsgivarna rf:s förbundsstämmor med en fullmakt som gäller tillsvidare. Föreningen kan också
vid behov återkalla fullmakten.

Medlemsrekrytering

Medlemsrekrytering görs aktivt i hela verksamhetsområdet. En ökning av medlemsantalet eftersträvas
genom regional synlighet och evenemang, som också är öppna för icke-medlemmar. Verksamhetsledaren
strävar efter synlighet i olika medier och att lyfta fram föreningen vid olika tillfällen.

Medelsanskaffning

Föreningen skapar förutsättningar för att förbättra tjänsterna och öka personalantalet genom
medlemstillväxt, bokslut som uppvisar överskott, föreningens och Yrjö Somerharjus fonds placeringar samt
medelsanskaffningen i föreningens aktiebolag.

Vasa 21.3.2023
Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry
Österbottens Fastighetsförening rf
Styrelsen

 

► VERKSAMHETSPLAN 2023 (pdf)