EU-direktiv inom fastighetssektorn påverkas på internationella forum

Betydelsen för den internationella intressebevakningen inom bostads- och fastighetssektorn har ökat i och med att Europeiska unionens rättsakter sträcker sig allt mera även till fastighetssektorn.  Fastighetsförbundet deltar på europeisk nivå aktivt i European Property Federations (EPF) och International Union of Property Owners (UIPI) verksamhet.  Fastighetsförbundet har på sin agenda för europeisk intressebevakning haft förbättring av fastigheternas energieffektivitet, förnyande av energieffektivitetsdirektivet för byggnader, vatteneffektivitet i byggnader och beredning av direktivet för markskydd.  

I nöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 fick Fastighetsförbundets internationella intressebevakning skolvitsordet 7+ av medlemmarna i Österbottens Fastighetsförening.

<< Tillbaka

Blev du intresserad?

BLI MEDLEM