Man vill hålla boendekostnaderna i schack

Utgångspunkten för Österbottens Fastighetsförenings regionala intressebevakning är i synnerhet att mångsidigt utnyttja Fastighetsförbundets årliga undersökning av boendekostnader.  I den nationella indexhusundersökningen produceras jämförelseuppgifter om priserna på fjärrvärme, vatten, fastighetsskatt, el och avfallshantering för husbolag i 59 stora städer med utgångspunkt i ett modellhus med standardegenskaper.   Föreningen använder den forskningsbaserade informationen aktivt till förmån för sina medlemshus genom att årligen i september-oktober informera sin medlemskår och medierna om områdets prisläge och kostnadsutveckling.  Föreningen följer med och rapporterar noggrant vilka utgiftsposter som är högre i städerna i föreningens verksamhetsområde jämfört med det övriga landet samt vilka utgifter som har stigit mera än i landet i övrigt.

Föreningens pressmeddelanden har intresserat medierna i stor utsträckning över hela verksamhetsområdet. På föreningens verksamhetsområde ingår de kommunala taxorna i Vasa, Karleby, Korsholm och Jakobstad i kostnadsjämförelsen.  

I nöjdhetsenkäten för medlemmarna som genomfördes i maj-juni 2021 fick föreningens regionala intressebevakning skolvitsordet 8 ½. Medlemmarna ansåg att det viktigaste objektet för föreningens regionala intressebevakning är att påverka husbolagens boendekostnader.  

En förening med stort medlemsantal blir vanligen väl uppmärksammad i medierna.  I Österbottens Fastighetsförenings 630 medlemshusbolag bor cirka 25.000 invånare och varje ny medlem bidrar med ytterligare tyngd till föreningens intressebevakning.  

<< Tillbaka

Blev du intresserad?

BLI MEDLEM