Medlemmarnas intressen bevakas när det gäller reparationsbyggande och lagstiftning om boende

Österbottens Fastighetsförenings medlemmar anser att Finlands Fastighetsförbunds nationella intressebevakning är viktig i synnerhet då det gäller reparationsbyggande.  Nästan lika viktigt anser man det vara att påverka lagstiftning och beskattning gällande boende, byggnadernas energieffektivitet och disponentskap.  

I nöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 fick Fastighetsförbundets nationella intressebevakning skolvitsordet 8 av medlemmarna i Österbottens Fastighetsförening.  

<< Tillbaka

Blev du intresserad?

BLI MEDLEM