Medlemsmeddelande

DU FÅR MEDLEMSMEDDELANDEN MED FÄRSK INFORMATION TILL DIN E-POST

Österbottens Fastighetsförenings medlemsmeddelanden som ges ut en gång per månad håller husbolagets styrelse och disponent väl uppdaterade.  Medlemsmeddelandena har fått beröm speciellt för sakkunnig och aktuell nyhetsrapportering inom fastighetsbranschen.

Österbottens Fastighetsförenings information till medlemmarna ges nuförtiden huvudsakligen elektroniskt.  Det stilfulla medlemsmeddelandet som innehåller mångsidig och aktuell information kan sändas till medlemshusbolagets styrelsemedlemmar och disponent per e-post.  Du håller dig enkelt uppdaterad, då den färskaste branschinformationen skickas i form av ett fullspäckat läspaket till din e-post en gång per månad.

I medlemsnöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 gav medlemmarna föreningens och Finlands Fastighetsförbunds kommunikation och information skolvitsordet 8+. Medlemmarna värdesatte speciellt sakkunskap och aktualitet i kommunikationen.

Medlemsmeddelandet sänds till de e-postadresser som föreningen har i kännedom.  Efter bolagsstämman är det skäl att medlemshusbolaget säkerställer att meddelandena skickas till rätta personer.

 

► UPPDATERA KONTAKTUPPGIFTER