Medlemssidor

TA I BRUK DEN REJÄLA DATABANKEN PÅ MEDLEMSSIDORNA

Österbottens Fastighetsförening förbättrar åter sin redan från förr goda service. Materialet från utbildningstillfällen, tidigare medlemsmeddelanden och praktiska branschguider kan nu enkelt hittas på föreningens medlemssidor dygnet runt precis då du behöver informationen.  Det breda utbudet på medlemssidorna ger igen en gång husbolagen en bra orsak att höra till Österbottens Fastighetsförening.  

Vägen till medlemssidorna går via föreningens webbsidor. Tillgång till den digra och nyttiga informationen på medlemssidorna får man med hjälp av e-postadresserna till medlemshusens styrelser och disponenter som meddelats till föreningen samt inloggningskoder som erhållits av föreningen.  Efter bolagsstämman är det alltid skäl för medlemshusbolaget att säkerställa att de rätta personerna har tillgång till databanken genom att uppdaterade kontaktuppgifter lämnas till adressen info@osterbottensfastighetsforering.fi.