Rådgivning

HUR BRA KÄNNER DU TILL VÅR RÅDGIVNINGSSERVICE?

Styrelserna och disponenterna i Österbottens Fastighetsförenings medlemshus har möjligheter att få mångsidig rådgivningsservice av Fastighetsförbundets sakkunniga och fastighetsarbetsgivarföreningen Kiinteistötyönantajats arbetsmarknadssakkunniga.  Rådgivningen är avgiftsfri för våra medlemmar.

I Fastighetsförbundets rådgivningsverksamhet betjänas medlemmarna av olika sakkunniga.  Inom den juridiska rådgivningen betjänas du av jurister och inom reparationsrådgivningen av rådgivningsingenjörer, vilka alla är sakkunniga inom fastighetsbranschen.  Energirådgivning erbjuds också när det gäller förbättring av energieffektiviteten.  Ekonomi- och skatterådgivningen hjälper i ärenden som anknyter till bokföring och beskattning.  

I ärenden som gäller anställningsförhållanden i husbolagen betjänar Kiinteistötyönantajat ry:s arbetsmarknadsexperter.  Förutsättningen för att få tillgång till tjänsten är att den lönesumma som husbolaget har betalat föregående år har meddelats för kännedom till Österbottens Fastighetsförening.  

Kontaktuppgifter till rådgivningstjänster

Juridisk rådgivning från mån-tor kl. 9-15 och fre kl. 10-15 på numret (09) 1667 6300

Reparationsrådgivning och teknisk rådgivning från tis-tor kl.9-12 på numret

(09) 1667 6311

Energirådgivning endast med tidsbokning: www.kiinteistoliitto.fi/palvelut/neuvonta/energia/ajanvaraus/ 

Ekonomi- och skatterådgivning från mån - tor kl. 9-12 på numret (09) 1667 6369

OBS! Användningen av rådgivningsservice förutsätter ett gällande medlemsnummer, som finns till exempel på bakre omslaget av Kiinteistölehti som kommer som medlemsförmån.  Medlemsnumret kan också efterfrågas på adressen info@osterbottensfastighetsforening.fi.

 

Beröm för tjänstvillighet och yrkeskunskap

Som medlem i Österbottens Fastighetsförening får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap. Du sparar dyrbar tid då du får de råd du behöver från en adress.  Genom att på förhand säkerställa att verksamheten är lagenlig minimerar du också bäst risken för personligt skadeståndsansvar.  

I medlemsnöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni fick föreningens rådgivningsservice skolvitsordet 9 av medlemmarna.