Suomen Kiinteistölehti

SUOMEN KIINTEISTÖLEHTI BJUDER PÅ NYTTIG INFORMATION I TRYCKT FORM FÖR HUSBOLAGEN

En årsprenumeration av Suomen Kiinteistölehti är från år till år en av Österbottens Fastighetsförenings populäraste medlemsförmåner.  Tidningen erbjuder sina läsare nyheter som gäller husbolagen och artiklar skrivna av experter hela tio gånger per år.  Sakkunniga Suomen Kiinteistölehti hjälper husbolagens styrelser och disponenter att hållas uppdaterade i den snabbt föränderliga världen.

Suomen Kiinteistölehti är en facktidskrift om fastighetshållning och reparationsbyggande och tidningen bjuder på mångsidig läsning för styrelserna och disponenterna.  I praktiken täcker artiklarnas ämnesområden hela spektret av ärenden som gäller husbolagen.  I tidningen finns också värdefulla fakta om reparationer, förvaltning, ekonomi, lagparagrafer och föreskrifter som ska följas i husbolag.  Tidningen citerar också på ett mångsidigt sätt forskning i branschen och erbjuder hjälp vid tolkning av lagparagrafer.  

I medlemsnöjdhetsenkäten som genomfördes i maj-juni 2021 fick Suomen Kiinteistölehti skolvitsordet 8 ½ av medlemmarna. Medlemmarna ansåg att Suomen Kiinteistölehti var föreningens näst viktigaste serviceform.  

  • Suomen Kiinteistölehti sänds till den kontaktperson som husbolaget har valt, vanligen ordföranden.  Det är viktigt att husbolaget kommer ihåg att meddela förändringar i kontaktuppgifterna till föreningen, så att tidningen kan styras till rätt person.  Ändringen kan göras av den nya eller gamla ordföranden eller disponenten.

Förutom en årgång av papperstidningen innehåller medlemsförmånen

Kiinteistölehti ger också med två veckors mellanrum ut ett elektroniskt nyhetsbrev (FI), som fritt kan beställas av alla.

Suomen Kiinteistölehti är ledande tidning i fråga om fastighetshållning, reparationsbyggande och gott boende och varje nummer har cirka 90 000 läsare.