Ändringar i tömningsintervallerna ska meddelas till Stormossen av disponenten eller styrelseordföranden

Den nya avfallslagen som trädde i kraft i juli har orsakat fördröjningar i tömningen av avfallskärl i Vasaregionen och ökat behovet av ändringar i tömningsintervallerna. Stormossen påminner om att endast styrelsens ordförande eller bostadsaktiebolagets disponent kan anmäla ändringar.
Nyheter
06.09.2023

jatehuolto taloyhtio vaasa

Stormossen önskar att meddelanden om tömning av sopkärl skulle göras per e-post.

Förändringsanmälningar måste komma från bostadsbolagens disponent, eftersom de kan påverka kostnadsstrukturen. De boende bör därför i första hand vända sig till bostadsrättsföreningens disponent med frågor om tömning av sopkärl.

Stormossen: Information till disponenter och husbolag
 

Gå till "Nyheter"