Om stormen kommer – så här kan du förbereda dig

En storm kan snabbt röra till rutinerna i vardagen. Den kan blockera trafiken en under lång tid och förorsaka strömavbrott som varar i flera dagar. Särskilt på sommarstugan och glesbygden kan man bli isolerad utan tillgång till snabb hjälp.
Nyheter
07.08.2023

taloyhtio ohjeet rajuilma

Så här förbereder du dig inför en storm

 • Skaffa ett reservförråd så klarar du strömavbrott och avbrott i trafikförbindelserna.
 • För att lagra vatten behöver du rena och stora behållare med lock, till exempel 10 liters hinkar med lock.
 • Håll powerbanken laddad så att du vid behov kan ladda din telefon under ett strömavbrott.
 • En batteridriven radio håller dig uppdaterad. Kom ihåg att ha reservbatterier.
 • Se till att du har nödvändiga kontaktuppgifter, till exempelvis olika kommunala tjänster. Uppgifterna ska vara uppdaterade och skriftliga. Du kommer inte nödvändigtvis åt dem på internet.
 • Skaffa en generator om du behöver reservström under strömavbrott. Lär dig använda den.

Före stormen

En storm kan komma i form av kraftiga vindbyar, störtregn och åskväder. Den kan fälla träd, föra med sig lösöre och ställa till med oreda i miljön.

 • Skjut upp eventuella resor. Stormbyar kan fälla träd på vägar eller göra det svårt att styra bilen. Ta med dig varma ytterkläder, mat och dryck om du måste iväg med bilen.
 • Åk inte ut på sjön.
 • Ladda mobiltelefonerna, reservera dricksvatten och granska ficklampans batterier.
 • Ta in möbler och annat lösöre utifrån så att de inte förorsakar skador om de flyger iväg. Granska också träden på gården. Svaga träd faller lätt i en storm.
 • Stäng dörrar och fönster. Kontrollera i synnerhet att takfönster och balkongglas är stängda.
 • Håll husdjuren inomhus.
 • Kör bilen in i garaget eller bort från träden.
 • Stäng av de elektriska apparater du kommer åt.
 • Kontrollera båtens förtöjning.

Under en storm

 • Håll dig inomhus i en stadig byggnad och undvik att vistas vid fönster.
 • Tälttak, lätta byggnader eller uthus är inte säkra under en storm.
 • Försök inte reparera egendomsskador medan stormen pågår.
 • Undvik att använda hiss på grund av risk för strömavbrott.
 • Om du är utomhus, skydda dig från fallande träd mellan stenar, under bergskanter eller i ett dike.
 • Se upp för fallande träd och elledningar.
 • Stormbyar kan kasta bilar av vägen och välta fordon på två hjul.
 • Parkera bilen på ett säkert avstånd från träd och elledningar. Se upp för sidvind om kör ut på ett öppet område från en skog.
 • Ta iland på närmaste säkra strand, ifall du är på sjön. Ta ner seglen och förtöj båten.

Efter stormen

 • Håll dig minst 20 meter från skadade elledningar.
 • Det kan finnas farliga spänningar i träd som delvis fallit eller som fallit i kors, så börja inte hugga träden själv utan be om professionell hjälp.
 • Se upp för träd som fallit på vägen. Varna andra som rör sig på vägen för hinder med till exempel en varningstriangel.
 • Kontrollera båtens förtöjning.
 • Granska eventuella skador på byggnadens takkonstruktion, skorsten och fönster.
  Rengör igentäppta regnvattensystem.
 • Hjälp din granne om du själv inte behöver hjälp.

Källa: SPEK

Gå till "Nyheter"