Sakkunnig rådgivning och intressebevakning – medlemmarna berömmer föreningens medlemsservice

Enligt Österbottens Fastighetsförenings färska medlemsnöjdhetsenkät anser styrelserna och disponenterna att utbildningarna, tidningen Kiinteistölehti och rådgivningen är föreningens viktigaste medlemsservice.  Det bästa är att man också var allra nöjdast med dessa tre serviceformer som upplevdes vara de viktigaste.  Det som man ansåg kunde utvecklas var sättet att lyfta fram föreningens olika serviceformer.
Nyheter
24.09.2021

pohjanmaan kiinteistoyhdistys edunvalvonta taloyhtio
Lokal rådgivningsservice värdesätts i Österbotten och Mellersta Österbotten

Föreningens regionala reparationsrådgivning ansåg medlemmarna vara den viktigaste och nyttigaste rådgivningsservicen.  Mest nöjdhetspoäng samlade för sin del föreningens regionala juridiska rådgivning.  

Glädjande 98 procent av dem som svarade på enkäten ansåg att Österbottens Fastighetsförenings image är sakkunnig.  Personalens sakkunskap berömdes av 97 procent och 93 procent ansåg att föreningen erbjuder sina medlemmar service som behövs och som man inte blir besviken på.

Boendekostnaderna gjorde svararna betänksamma

Inom den regionala intressebevakningen lyfte medlemmarna upp som smärtpunkter energifrågor, boendekostnader och avfallshanteringsärenden.  Även då det gäller vatten- och dagvattenavgifter upplevde man att det finns ett behov av intressebevakning.  En del av de svarande efterlyste också ytterligare upplysningar om den service som föreningen erbjuder.

Enkäten genomfördes i maj-juni 2021 och den besvarades av 65 svarande i föreningens 638 medlemshus.  KTI Kiinteistötieto Oy svarade för enkätens tekniska genomförande och rapportering på uppdrag av Fastighetsförbundet.  Alla svar har behandlats konfidentiellt och responsen har rapporterats anonymt.  

Enkätresultaten utnyttjas vid utvecklingen av verksamheten och medlemsservicen.  Österbottens Fastighetsförening tackar alla som svarade på enkäten för deras aktivitet.

Gå till "Nyheter"