ÖSTERBOTTENS FASTIGHETSFÖRENING - DITT HUSBOLAG ÄR VÅR SAK

 aa

 

Har det inträffat en vattenskada? Vill aktionären ha möjlighet att ladda sin elbil? Grubblar du över boendekostnaderna?

Kvalitativt ledarskap i husbolaget kan ibland kännas svårt.  Lyckligtvis behöver du inte veta allt – det räcker att du frågar av oss.

 

 

VILKA ÄR VI?

ÖSTERBOTTENS FASTIGHETSFÖRENING RF är Österbottens och Mellersta Österbottens husbolags egen förening.  Vi är en del av Finlands Fastighetsförbund.  Vi erbjuder våra medlemshus individuell rådgivning, sakkunnig utbildning och aktuell information.  Utan extra avgifter!

 

VARFÖR LÖNAR DET SIG ATT VARA MEDLEM?

Att sköta om ett husbolag är en komplex syssla.  Information behövs från många områden och fastän det i husbolagens styrelser sitter smarta typer, så är det få av oss som är experter på allt.  Faktakunskaper är på sin plats och det är skönt att veta att pålitlig hjälp finns nära när den verkligen behövs.

Som medlem i vår förening får ditt husbolag tillgång till fastighetsbranschens bästa experters kunnande och sakkunskap.  Vår rådgivningstjänst hjälper vid tolkning av lagar, i ekonomiska ärenden och vid genomförandet av reparationsprojekt.  Hjälpen finns ofta bara på ett telefonsamtals avstånd.

Husbolagen är också individer.  När du ringer till oss, får du service som uttryckligen är skräddarsydd för just ditt husbolag.  Det som passar en är nödvändigtvis inte lämpligt för en annan – och vi har tid att lyssna.

 

VAD ALLT INNEHÅLLER ETT MEDLEMSKAP?

  • Vi utbildar aktivt våra medlemshusbolags styrelsemedlemmar och disponenter.  Vi ordnar utbildningar i Vasa, Karleby och som webbinarier.  Som utbildare inbjuder vi sakkunniga inom olika områden och vi reserverar också alltid tid för åhörarnas frågor.
  • Vårt tvåspråkiga medlemsmeddelande kommer per e-post till dig ungefär en gång i månaden.  I meddelandet kan du läsa artiklar angående husbolag och ditt eget område.  Vi plockar ut de bästa bitarna för dig från det nationella nyhetsflödet.
  • På föreningens aktiva Facebook-sidor lyfter vi regelbundet fram aktuella ämnen som gäller husbolag och det lönar sig också att genast börja följa sidan. 
  • Våra medlemmar anser också att fastighetsbranschens ledande tidskrift Kiinteistölehti är en mycket viktig medlemsförmån.  I Kiinteistölehti hittar du information producerad av branschproffs, bland annat om husbolagets förvaltning, renoveringsbyggande, fastighetsunderhåll och fastighetsjuridik.  Kiinteistölehti ges ut av Fastighetsförbundets förlag Kiinteistömedia, vars informativa och aktuella böcker och andra publikationer kan skaffas från Kiinteistömedias webbutik.   Medlemshusbolagen får 20 % rabatt på publikationernas priser.

 

Välkommen med i gott sällskap – bevisligen nöjda medlemshusbolag! Redan över 630 husbolag använder sig av våra skäligt prissatta tjänster. Som medlem är ditt husbolag i goda händer och du kan sova gott på nätterna.

 

 
Ytterligare upplysningar: tfn 040 545 5949 / arto.saarikoski@osterbottensfastighetsforening.fi