Asunto-osakeyhtiölaki pätee myös pieniin taloyhtiöihin

Suomessa on noin 88 000 taloyhtiötä, joista yli puolet on enintään yhdeksän huoneiston yhtiöitä. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen jäsentaloista joka kuudes kuuluu tähän pienten yhtiöiden kategoriaan. Asunto-osakeyhtiölakia sovelletaan myös pieniin taloyhtiöihin eli pienuus ei sinällään anna oikeutta poikkeuksiin. Monessa pienessä taloyhtiössä on kuitenkin otettu lyhytnäköisesti käyttöön laista poikkeavia käytäntöjä ymmärtämättä, että laista poikkeaminen poikii usein meheviä riitoja pienellä viiveellä. Yhdessä sovittavien laista poikkeavien käytäntöjen velvoittavuus olisi viisasta varmentaa Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksestä jo ennen päätöksentekoa.
Uutiset
10.06.2020

Asunto-osakeyhtiölaki pätee myös pieniin taloyhtiöihin

- Välillä tuntuu, että pienissä asunto-osakeyhtiöissä koetaan niitä koskeva sääntely turhana byrokratiana ja asiat halutaan hoitaa suoraviivaisemmin keskenään sopien. On saatettu esimerkiksi sopia keskenään, että kukin hoitaa itse kaikki omaan huoneistoonsa kohdistuvat korjaukset ja vastikkeiden osalta toimitaan niin, että yhtiön kulut maksetaan pääluvun mukaan aina kun laskuja tulee. Yhtiöjärjestyksessä kunnossapitovastuista ja osakkaan vastikeperusteista on kuitenkin saatettu määrätä aivan toisin, toteaa Kiinteistöliiton lakimies Jaakko Lindfors.

Yhdistyksen jäsentiedotteesta löydät tarkempaa tietoa siitä, miten taloyhtiön päätöksenteon tulee tapahtua, jos halutaan että laista poikkeava kustannusjako velvoittaa jatkossa kaikkia nykyisiä ja tulevia osakkaita. Tiedote antaa myös lisävalaistusta siihen, miten yleisiä alle 10 huoneiston jäsentalot ovat Vaasassa, Kokkolassa, Pietarsaaressa ja Mustasaaressa.

 

Osakkaiden itse isännöimissä taloissa on myös noudatettava lakia

Muutaman huoneiston yhtiöissä ei välttämättä koeta tarvetta ammatti-isännöitsijälle tai sellaisen löytäminen voi osoittautua hankalaksi. Tämän vuoksi useat pienet taloyhtiöt päätyvät usein hoitamaan isännöintinsä itse. Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että vaikka ammatti-isännöitsijää ei olisi, on pientenkin taloyhtiöiden hoidettava hallintonsa lain mukaisesti.

- Kirjanpito, tilinpäätökset ja kokoukset on järjestettävä ja pidettävä lain mukaisella tavalla riippumatta siitä, onko taloyhtiön tukena ammatti-isännöitsijää vai ei, Pynnönen neuvoo.

Siirry "Uutiset"-sivulle