Jätteiden lajittelu lisääntyy taloyhtiöissä

Jätteiden erilliskeräystä koskevat määräykset ovat kiristyneet viime vuosina huomattavasti. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys on huolissaan siitä, että uusien määräysten mukainen lajittelu voi joissakin tapauksissa asettaa taloyhtiölle haasteita hoitaa jätehuolto olemassa olevassa jätepisteessä.
Uutiset
23.08.2019

Jätteiden lajittelu lisääntyy taloyhtiöissä

Muovipakkausten ja kartongin keräyslaatikot löytyvät yhä useamman taloyhtiön jätehuoneesta. Jätelain mukaan vastuu muovipakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä on jätteen tuottajilla eli esimerkiksi tuotteita pakkaavalla teollisuudella. Lainsäädäntö ei velvoita tuottajia järjestämään pakkausten keräystä kiinteistöillä, mutta kunnan tai alueella toimivan jätehuoltoyrityksen kautta on mahdollisuus järjestää täydentävää keräystä asuinkiinteistöillä. Kunnallisissa jätehuoltomääräyksissä keräys voidaan määrätä kiinteistöille vapaaehtoiseksi tai pakolliseksi.

Kunnallisia jätelaitoksia edustavasta Suomen Kiertovoima ry:stä eli KIVO:sta kerrotaan, että prosessi jätehuoltomääräysten muuttamiseksi on käynnissä tai selvityksessä eri puolilla Suomea, ja siitä syystä tilanne elää parhaillaan voimakkaasti.

Ekoroskin tiedottaja Pia Grankvistin mukaan Ekoroskin alueen jätehuoltomääräyksien mukaan taloyhtiössä pitää olla muovipakkausten ja kartongin erilliskeräys, jos taloyhtiössä on kymmenen asuntoa tai enemmän. Tämä jätehuoltomääräys on ollut voimassa Ekoroskin alueella jo vuodesta 2016.

Stormossenin tiedottaja Anne Teir-Siltasen mukaan Stormossenin alueen jätehuoltomääräykset eivät vielä vaadi taloyhtiöitä toteuttamaan muovin tai kartongin erilliskeräystä. Teir-Siltanen kuitenkin huomauttaa, että jätemääräykset päivitetään tulevana syksynä, jolloin jätehuoltomääräyksen muutokset ovat mahdollisia.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski kehottaa Vaasan seudun kiinteistöjä pidättäytymään lähikuukausina oma-aloitteisista keräystapamuutoksista ja odottamaan Stormossenin päivitettyjä jätehuoltomääräyksiä.

 

Taloyhtiön hallitus päättää mitä jätepisteessä lajitellaan

Kun taloyhtiössä herää halu muovipakkausten tai kartongin keräykseen, hallituksen on tehtävä asiasta päätös.

”Jos yksittäinen osakas kiinnostuu muovipakkausten kierrätyksestä, hänen kannattaa ottaa asia puheeksi hallituksen jäsenten tai isännöitsijän kanssa. Hallituksen päätöksen jälkeen isännöitsijä voi tilata erillisen keräysastian yhtiön jätehuoneeseen, jos keräys on alueen jätehuollon puolesta mahdollista”, sanoo Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen.

Kaikissa kunnissa muovipakkausten tai kartongin erilliskeräyksen järjestäminen ei välttämättä ole mahdollista. Osassa kunnista lajitteluvelvollisuus voi olla jätehuoltomääräyksissä.

Suurin osa muovipakkausten keräysastian tilanneista taloyhtiöistä on korvannut muovinkeräysastialla yhden energiajätteen tai poltettavan jätteen astian. Kun asukkaat tottuvat kierrättämään muovipakkauksensa, vähenee energiajätteen tai poltettavan jätteen määrä yleensä merkittävästi.

Muovin kiinteistökohtainen keräys voi olla hieman edullisempaa kuin energiajätteen tai poltettavan jätteen keräys.

 

Vinkkilista taloyhtiön jätehuollon järjestämiseen

1. Perehdy alueen jätehuoltomääräyksiin ja järjestä erilliskeräykset määräysten mukaisesti. 

    - Stormossenin jätehuoltomääräykset

    - Ekoroskin jätehuoltomääräykset 

2. Kysy asukkailta, mitä jätelajeja haluttaisiin lisäksi kerätä, ja selvitä palveluntarjoajalta mahdollisuudet täydentää taloyhtiön erilliskeräystä.

3. Hanki riittävän kokoiset jäteastiat, mitoita ne oikein ja suunnittele tyhjennysvälit jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

4. Helpota tyhjennystapahtumaa jätepisteen hyvällä suunnittelulla.

5. Tee yhteistyötä asuinalueesi kiinteistönomistajien kanssa esimerkiksi järjestämällä yhteinen keräyspiste.

6. Opasta asukkaita lajittelusta jatkuvasti.

7. Pidä taloyhtiön jätepiste siistinä.

Siirry "Uutiset"-sivulle