Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat:Enimmäisvelkasuhde vaikeuttaisi asuntovarallisuuden kerryttämistä

Valtiovarainministeriö valmistelee niin kutsuttua enimmäisvelkasuhdetta, joka rajoittaisi kotitalouksien mahdollisuuksia saada asuntolainaa. Lainaa saisi alustavan muistion mukaan vain 450 prosenttia bruttovuosituloista. Uusi velkasuhde vaikeuttaisi kotitalouksien, erityisesti nuorten, uran alkuvaiheessa olevien asunnon hankintaa.
Uutiset
19.08.2021

Kiinteistöliitto ja Vuokranantajat:Enimmäisvelkasuhde vaikeuttaisi asuntovarallisuuden kerryttämistä

Asunto-osakeyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto ja yksityisiä pienvuokranantajia edustava Suomen Vuokranantajat ovat huolissaan hankkeesta.

”Onkohan uutta rajoitusta harkittu riittävän tarkkaan? Asunto on perinteisesti ollut vakaa ja turvallinen vaurastumisen muoto. Uusien säädöksien valmistelussa tulisi kapean makrovakausnäkökulman lisäksi ottaa huomioon vaikutukset kansantalouteen, työmarkkinoihin, varallisuuden kertymiseen, ja asumisen eri hallintamuotojen mahdollisuuksiin saada rahoitusta”, toteaa Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen.

”Enimmäisvelkasuhde todennäköisesti lisäisi sukupolvien välistä epäoikeudenmukaisuutta. Miksi nuorilta pitäisi kieltää sama mahdollisuus asuntovarallisuuden kerryttäminen, joka vanhemmilla sukupolvilla on ollut? Tässä korjataan ongelmaa, jota ei ole. Suomen asuntomarkkinat toimivat pääsääntöisesti varsin hyvin. Hintakehitys ollut vakaata, samoin asumismenojen suhde tuloihin on ollut matala suhteessa tuloihin. Vakavaa häiriötilaa ei ole havaittavissa,” kertoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Finanssikriisin jälkeen finanssialalle on tullut paljon pankkeja koskevaa makrovakauslainsäädäntöä. Suomessa on muun muassa käytössä vakuusvaade, joka on tällä hetkellä 90 prosenttia asunnon arvosta.

”Ylivelkaantumista voidaan ehkäistä muillakin keinoilla. Luottolaitoksilla tulee olla velvollisuus arvioida lainanottajien maksukyky nykyistä laajemmin ja huolellisemmin. Ns. stressitestausta tulee kehittää ottamaan huomioon mm. kotitalouden vastuulla olevien lainojen (mm. omistusasunto-, taloyhtiölaina- ja sijoitusasuntolaina) korkotason nopea nousu, lyhennysvapaiden päättyminen, sijoitusasunnon tyhjäkäyttö, vuokratonttien ehdot. Myös asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä annettavaa informaatiota tulee laajentaa. Laaja stressitestaus edellyttää positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa”, Hiltunen toteaa.

Siirry "Uutiset"-sivulle