Lyhytaikaisesta vuokrauksesta ongelmia joka toisessa taloyhtiössä

Lähes puolet taloyhtiöistä on kohdannut lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan, kuten Airbnb-vuokraukseen liittyviä ongelmia. Tyypillisimmillään haasteet ovat liittyneet meluun, jätteiden lajitteluun ja yleiseen turvallisuuteen. Myös avaimiin ja lukitukseen sekä vesimaksuihin liittyvät haasteet ovat nousseet hyvin yleisesti esiin lyhytaikaisen vuokraustoiminnan yhteydessä.
Uutiset
12.10.2020

Lyhytaikaisesta vuokrauksesta ongelmia joka toisessa taloyhtiössä

 

Tiedot selviävät Kiinteistöliiton tekemästä kyselystä, johon vastasi toukokuussa yli 4500 taloyhtiönsä edustajaa eri puolilta Suomea. Suurin osa vastaajista oli taloyhtiönsä hallituksen jäseniä, vuokranantajia tai isännöitsijöitä.

 

Taloyhtiöt kaipaavat selkeämpiä pelisääntöjä

Lähes joka viides vastaajista kertoi, että taloyhtiössä on harkittu lyhytaikaisen vuokraustoiminnan kieltämistä yhtiöjärjestyksessä. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen katsoo, että lainsäädännön selkiinnyttäminen lyhytaikaisen vuokraustoiminnan osalta olisi ratkaisuna parempi.

Jopa 65 prosenttia kyselyn vastaajista katsoo, että lyhytaikaisen vuokraustoiminnan sääntely on epäselvää ja edellyttäisi lakimuutosta.

”Tällä hetkellä on epäselvää, missä asumistarkoitukseen vuokraamisen ja asuinhuoneistossa kielletyn majoitustoiminnan raja on”, Hienonen toteaa.

 

Jatkuva lyhytaikainen vuokraus pitäisi kieltää lailla

Kiinteistöliitto on esittänyt jakamistalouteen liittyvässä lausunnossaan, että lyhytaikaiseen vuokraukseen ja majoitustoimintaan liittyvä ongelma ratkaistaisiin muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia sekä maankäyttö- ja rakennuslakia. Käyttötarkoitukseltaan asunnoksi määritellyssä huoneistossa voitaisiin sallia kalenterivuoden aikana esimerkiksi enintään kahdeksan eri käyttäjätahoa.

”Jos määrä ylitettäisiin, kyse olisi käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä asunnoksi määritellyssä huoneistossa. Tähän taloyhtiöllä olisi mahdollisuus puuttua ottamalla huoneisto taloyhtiön hallintaan”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Virpi Hienonen.

Seurannan vuoksi osakkaalla pitäisi olla velvollisuus ilmoittaa käyttäjätahoista, kuten vuokralaisista ja majoittujista taloyhtiölle. 

”Kun uusia pelisääntöjä luodaan, on tärkeää, että taloyhtiö pystyy myös valvomaan niiden noudattamista. Keinoksi esitämme, että osakkaan tulisi tehdä yhtiölle esimerkiksi sähköisen järjestelmän avulla ilmoitus vuokralaisista ja majoittujista”, Hienonen sanoo.

 

Huoneistohotelleihin kaivataan myös rakennusvalvonnan linjausta

Kiinteistöliitto toivoo, että asunto-osakeyhtiölakiin tehtävän muutoksen lisäksi myös kaupunkien rakennusvalvonnat julkaisisivat ohjeistusta siitä, minkälainen asuinhuoneiston käyttö ei ole rakennusluvan käyttötarkoituksen mukaista asumista. Taloyhtiölle viranomaisen kanta toimisi perusteluna mahdolliselle yhtiöoikeudelliselle hallintaanottomenettelylle.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen toiminnanjohtaja Arto Saarikoski on Kiinteistöliiton kanssa samoilla linjoilla.

”Taloyhtiöstä asuinhuoneiston ostavan osakkaan on voitava luottaa siihen, että viereisessä asuinhuoneistossa ei pyöritetä huoneistohotellia. Kaupunkien rakennusvalvonnat saisivat mielellään antaa asialle tukensa jo ennen mahdollisia lakimuutoksia”, vetoaa Saarikoski.

Siirry "Uutiset"-sivulle