Taloyhtiöiden asumismenot tuntuvassa kasvussa

Suomen Kiinteistöliitto tutki syyskuussa 2019 kunnallisia maksuja kooltaan ja kulutukseltaan samanlaisissa taloyhtiöissä 59 eri kaupungissa. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys on analysoinut tuloksia oman toimialueensa näkökulmasta.
Uutiset
10.09.2019

Taloyhtiöiden asumismenot tuntuvassa kasvussa
Sähkö on kallistunut Vaasan seudulla rajusti

Tutkimuksen mukaan Vaasan Sähkön kiinteistösähkö on kallistunut vuodessa peräti 19 prosenttia. Hinnannousu on muuhun maahan verrattuna yli kaksinkertainen.

Vesikin on kallistunut Vaasassa seitsemän prosenttia, kaukolämpö neljä prosenttia ja kiinteistöverot kolme prosenttia. Veden hinnannousu on muuhun maahan verrattuna yli kaksinkertainen ja myös kaukolämpö ja kiinteistöverot ovat kallistuneet muuta maata enemmän. Kiinteistöverotus on Vaasassa nyt seitsemän prosenttia keskimääräistä kireämpää.

Mustasaaressa kiinteistöverot ovat kiristyneet viime vuodesta neljä prosenttia ja kaukolämmön hinta kolme prosenttia.

Muiden asumismenojen noususta poiketen Vaasan seudun jätehuolto on halventunut viime vuodesta peräti 19 prosenttia. Stormossenin poltettavan jätteen käsittelymaksun hinnanalennus innosti taloyhtiöitä kilpailuttamaan kuljetukset ja aktiivisten taloyhtiöiden tyhjennysmaksut halpenivat jopa ennakoitua enemmän. Tyhjennysmaksut ovat nyt muun maan keskihintoja halvemmat. Taloyhtiöiden taloutta rasittavat kuitenkin edelleen maan kalleimmat ekomaksut. Stormossenin ekomaksut ovat lähes nelinkertaiset koko maan keskiarvoon verrattuna ja siksi taloyhtiöiden kokonaisjätehuoltomenot ovat edelleen Vaasan seudulla 17 prosenttia keskimääräistä suuremmat.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys on erityisen huolissaan Vaasan Sähkön taksojen huimasta noususta. Yhtiön tarjoama sähkö oli vielä vuosi sitten maan edullisinta, mutta nyt hintaero maan halvimpiin yhtiöihin on tuntuva. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys seuraa jatkossa tarkasti onko yhtiön strategiaa päivitetty pysyvästi vähemmän asiakasystävälliseen suuntaan.

 

Sähkö ja kaukolämpö kallistunut Kokkolassa ja Pietarsaaressa

Tutkimuksen mukaan sähkö on kallistunut Kokkolassa viime vuodesta kuusi prosenttia, kaukolämpö neljä prosenttia ja kiinteistövero reilut kaksi prosenttia. Näiden menojen nousuvauhti on ollut menneen vuoden aikana jonkin verran muuta maata ripeämpää.

Pietarsaaressa kehitys on ollut samansuuntaista. Sähkö on kallistunut siellä viime vuodesta kuusi prosenttia, kaukolämpö neljä prosenttia ja kiinteistövero kolme prosenttia.

Kokkolan ja Pietarsaaren seudun jätehuolto on halventunut viime vuodesta 11 prosenttia vuosi sitten aloitetun bio- ja energiajätteen erilliskeräyksen ansiosta. Erityisesti biojätteen tyhjennyshinta on laskenut selvästi. Edulliset tyhjennyshinnat pitävät taloyhtiöiden kokonaisjätehuoltomenot kohtuullisina, vaikka Ekoroskin kiinteät maksut ovat edelleen yli kolme kertaa keskimääräistä kalliimmat. Jätteen määrästä riippumattomat Ekoroskin kiinteät maksut ovat maan toiseksi korkeimmat heti Vaasan seudun ekomaksujen jälkeen.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys toivoo malttia Kokkolan kiinteistöverotukseen. Kiinteistöverotus on Kokkolassa jo 11 prosenttia keskimääräistä kireämpää ja kuuluu maan kalleimpaan kolmannekseen.

 

Jätehuolto ja kiinteistöverotus kalliita menoeriä Seinäjoella

Sähkö on kallistunut Seinäjoella viime vuodesta kuusi prosenttia ja kiinteistövero kaksi prosenttia. Näiden menojen nousuvauhti on ollut menneen vuoden aikana jonkin verran muuta maata ripeämpää.

Jätehuolto on Seinäjoella peräti 28 prosenttia keskimääräistä kalliimpaa ja kiinteistöverotus 18 prosenttia keskimääräistä kireämpää. Seinäjoki kuuluu näiden menoerien osalta maan kalleimpaan viidennekseen.

 

Asumismenojen nousuvauhti hirvittää

Monien menoerien reippaasta kasvusta huolimatta kaikki tutkitut pohjalaiskunnat kuuluvat kokonaiskustannuksiltaan edullisimpaan viidennekseen. Kokkola on koko vertailun kakkonen, Pietarsaari viides ja Mustasaari seitsemäs. Vaasa ja Seinäjoki tippuivat kymmenen kärjestä jaetulle yhdennelletoista sijalle. Kaikkien tutkittujen pohjalaiskuntien kaukolämpö oli maan kymmenen edullisimman joukossa.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys on mielissään pohjalaiskuntien menestyksestä vuotuisessa asumiskustannusvertailussa. Yhdistys paheksuu kuitenkin asumiskustannusten nopeaa nousuvauhtia. Kunnalliset asumismenot ovat kasvaneet Kokkolassa 44 prosenttia ja Vaasassa 38 prosenttia kymmenessä vuodessa. Kuluttajahinnat ovat nousseet samassa ajassa vain 14 prosenttia eli asumismenojen nousuvauhti on ollut siihen verrattuna moninkertainen.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys on Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla toimiva Suomen Kiinteistöliiton aluejärjestö. Yhdistyksen 641 jäsentaloyhtiössä asuu yli 25.000 asukasta.

Siirry "Uutiset"-sivulle