Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys valvoo taloyhtiöiden etuja

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys tekee vuosittain vahvaa työtä taloyhtiöiden asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Suomen Kiinteistöliitto valvoo taloyhtiöiden etuja korjausrakentamisessa, asumisen lainsäädännössä ja kansainvälisillä foorumeilla. Suuren yhdistyksen ja suuren liiton kannanotot saavat hyvin huomiota mediassa. Kuulumalla Pohjanmaan Kiinteistöyhdistykseen sinunkin taloyhtiösi antaa taloyhtiöiden alueelliselle ja valtakunnalliselle edunvalvonnalle enemmän painoarvoa.
Uutiset
12.07.2022

taloyhtio edunvalvonta neuvonta

Asumiskustannukset halutaan pitää kurissa

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen alueellinen edunvalvonta perustuu erityisesti Kiinteistöliiton vuotuisen asumiskustannustutkimuksen monipuoliseen hyödyntämiseen. Tässä valtakunnallisessa indeksitalotutkimuksessa tuotetaan vertailutietoa 59 suuren kaupungin taloyhtiöiden kaukolämmön, veden, kiinteistöveron, sähkön ja jätehuollon hinnoista ominaisuuksiltaan vakioidussa mallitalossa. Yhdistys käyttää tätä tutkittua tietoa aktiivisesti jäsentalojensa hyväksi tiedottamalla vuosittain syys-lokakuussa jäsenistölle ja medialle oman alueen hintatilanteesta ja kustannuskehityksestä. Yhdistys seuraa ja raportoi tarkasti mitkä menoerät ovat yhdistyksen toimialueen kaupungeissa muuta maata suuremmat ja mitkä ovat kallistuneet muuta maata enemmän.

Yhdistyksen lehdistötiedotteet ovat kiinnostaneet mediaa laajasti koko toimialueella. Yhdistyksen toimialueen kustannuksista vuotuisessa vertailussa ovat mukana Vaasan, Kokkolan, Mustasaaren ja Pietarsaaren kunnalliset taksat.

Touko-kesäkuussa 2021 toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä yhdistyksen alueellinen edunvalvonta sai jäseniltä kouluarvosanan 8½. Jäsenet pitivät taloyhtiöiden asumiskustannuksiin vaikuttamista yhdistyksen tärkeimpänä alueellisen edunvalvonnan kohteena.

Jäsenmäärältään suuri yhdistys tulee yleensä hyvin huomioiduksi myös mediassa. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen 630 jäsentaloyhtiössä asuu noin 25.000 asukasta ja jokainen uusi jäsen tuo yhdistyksen edunvalvonnalle lisää painoarvoa.

Jäsenten etuja valvotaan korjausrakentamisessa ja asumisen lainsäädännössä

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen jäsenet pitävät Suomen Kiinteistöliiton valtakunnallista edunvalvontaa tärkeänä erityisesti korjausrakentamisessa. Lähes yhtä tärkeänä pidetään myös asumiseen liittyvään lainsäädäntöön ja verotukseen, rakennusten energiatehokkuuteen ja isännöintiin vaikuttamista.

Touko-kesäkuussa 2021 toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä Kiinteistöliiton valtakunnallinen edunvalvonta sai Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen jäseniltä kouluarvosanan 8.

Kiinteistöalan EU-direktiiveihin vaikutetaan kansainvälisillä foorumeilla

Asunto- ja kiinteistöalan kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on kasvanut Euroopan Unionin säädöksien ulottuessa yhä enemmän myös kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto osallistuu eurooppalaisella tasolla aktiivisesti European Property Federationin (EPF) ja International Union of Property Ownersin (UIPI) toimintaan. Kiinteistöliiton eurooppalaisen edunvalvonnan työlistalla ovat olleet kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uudistaminen, rakennusten vedenkäytön tehokkuus ja maaperän suojelua koskevan direktiivin valmistelu.

Touko-kesäkuussa 2021 toteutetussa jäsentyytyväisyyskyselyssä Kiinteistöliiton kansainvälinen edunvalvonta sai Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen jäseniltä kouluarvosanan 7+.

Siirry "Uutiset"-sivulle