Vaasan Ristinummi mukaan valtion lähiökehitysohjelmaan

Vaasan Ristinummelle ja sen lähialueille haetaan lisää elinvoimaa valtion lähiökehitysohjelman avulla. Vuonna 2020 käynnistyneen ohjelman tavoitteena on parantaa suurimpien kaupunkien keskeisten lähiöiden hyvinvointia ja elinvoimaa sekä turvata lähiöiden palveluiden ja asumisen hyvää tasoa. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistyksen tammikuussa 2021 toteuttaman kyselyn mukaan Ristinummen ja sen lähialueiden jäsentaloyhtiöiden puheenjohtajat antaisivat alueelle tällä hetkellä kouluarvosanan 7. Alueen taloyhtiöt toivovat parannuksia kevyen liikenteen väyliin ja lapsiperheiden viihtyvyyteen.
Uutiset
29.01.2021

Vaasan Ristinummi mukaan valtion lähiökehitysohjelmaan

Valtion lähiökehitysohjelma kestää kolme vuotta, mutta sen tavoitteena on myös pitkän aikavälin hyöty. Ympäristöministeriön koordinoima lähiöiden kehittämishanke on kirjattu tämänhetkiseen hallitusohjelmaan, ja ohjelman toteuttamisessa on mukana mm. useita ministeriöitä sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

Vaasan Ristinummen ja sen lähialueiden kehittämisprojekti valittiin vuoden 2020 alkupuolella ainoana pohjalaishankkeena mukaan valtion osittain rahoittamaan lähiöohjelmaan. Ristinummen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio liikkuu 2,5 miljoonan euron tuntumassa, ja ARA:lta haettavan avustuksen osuus on tästä noin 900 000 euroa.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys pitää lähiöiden kehittämistä tärkeänä. ARA:n kautta saatava valtion tuki lisää omalta osaltaan myös kaupungin oman panostuksen kannattavuutta, tähdentää toiminnanjohtaja Arto Saarikoski.

 

Konkreettisia kehitystoimia asukkaiden hyödyksi

Ristinummelle ja sen lähialueille on määritelty hankkeessa monipuolisia kehitystavoitteita. Suunniteltuihin toimenpiteisiin kuuluu mm. jalkakäytävien ja suojateiden valaisu- ja kunnostustöitä, leikkipuistojen parannuksia ja joukkoliikennepysäkkien kunnostamista. Alueelle kaavaillaan perustettavaksi myös ulkokuntosali, kulttuuri- ja luontopolku sekä koirapuisto. Yleistä viihtyvyyttä pyritään lisäämään Pyhän Marian kirkon raunioiden kunnostamisella. Myös frisbeegolfradan parkkipaikkaa ja viereistä lammen aluetta aiotaan maisemoida ja parantaa. Muita keskeisiä kehitysteemoja ovat lähiökoulut, ikäystävällisyys ja esteettömyys.

Ristinummi on ollut mukana lähiökehityshankkeessa myös vuosina 2013–2015, jolloin painopiste oli ikäihmisten ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja osallistamisen lisäämisessä. Nyt kehittämisprojektissa painotetaan alueen kaikkien asukkaiden kokonaisvaltaisempaa viihtyvyyttä. Ristinummesta tekee otollisen kehittämiskohteen mm. asumisen kohtuuhintaisuus, luonnonläheisyys, sekä hyvä sijainti suhteessa merkittäviin työpaikka- ja palvelualueisiin. Liisanlehtoon rakennettava suuri kauppakeskittymä vahvistaa osaltaan jatkossa alueen vetovoimaa.

Lähiökehitysohjelman puitteissa tukea on myönnetty myös useille tutkimushankkeille. Tutkimustieto tukee lähiöiden kehittämistä ja varmistaa ohjelman tavoitteiden toteutumista myös pidemmällä aikavälillä. Vaasan Yliopiston luotsaama Lähiö-Inno-tutkimus on mukana hankekokonaisuudessa.

 

 

Lisätietoja valtion lähiöohjelmasta: https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen

 

 

Taloyhtiöiden puheenjohtajilta tyydyttävä arvosana Ristinummelle ja sen lähialueille

Ristinummen ja sen lähialueiden jäsentaloyhtiöiden puheenjohtajat antoivat kyselyssä omalle asuinalueelleen keskimäärin kouluarvosanan 7. Huonoin puheenjohtajien antama arvosana oli 5 ja paras 8.

pjarvosana

Puheenjohtajat toivoivat lähiöohjelmalta ensisijaisesti satsauksia kevyen liikenteen väylien ja suojateiden kunnostamiseen ja valaisuun. Peräti puolet vastaajista nosti nämä toimet kolmen tärkeimmän kehityskohteen joukkoon. Myös lapsiperheitä lähellä olevat teemat saivat vahvaa kannatusta. Lähiökouluihin ja perhe- ja nuorisotyöhön panostaminen oli korkealla toiveissa 43 prosentilla ja leikkialueiden kunnostaminen 36 prosentilla puheenjohtajista.

Puheenjohtajien kärkitoiveet parantaisivat toteutuessaan alueen pyöräilymahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta sekä lasten ja lapsiperheiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

kaaviokolmep fi

Klikkaamalla kuvaa näet taulukon suuremmassa koossa.

 

Liisanlehdon alueelle on rakenteilla merkittävä kauppa- ja palvelukeskittymä, jonne on tulossa muun muassa Osuuskauppa KPO:n suurin Prisma. Alueelle kaavaillaan myös suurta Citymarketia. Noin 86 prosenttia kyselyyn vastanneista piti Liisanlehdon alueelle rakennettavaa kauppakeskittymää vähintäänkin melko tärkeänä asiana.

pjliisanlehto

Kysely lähetettiin tammikuussa 2021 postinumeroalueilla 65370–65380 sijaitsevien jäsentaloyhtiöiden puheenjohtajille. Heistä peräti 47 prosenttia vastasi kyselyyn. Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys kiittää kyselyyn vastanneita aktiivisuudesta.

Siirry "Uutiset"-sivulle