Yhdenvertaisuusasiat otettava huomioon myös taloyhtiöissä

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on antanut viime aikoina taloyhtiöihin liittyviä ratkaisuja, jotka korostavat ihmisten yhdenvertaisen kohtelun merkitystä myös taloyhtiöissä. Taloyhtiöissä kannattaakin panna merkille, että pelkästään asunto-osakeyhtiölain noudattaminen ei kaikissa tilanteissa riitä.
Uutiset
10.21.2022

yhdenvertaisuus taloyhtio vaasa kokkola pietarsaari

Taloyhtiöt ovat tottuneet arvioimaan yhdenvertaisuutta asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen kautta, joka velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita samalla tavalla. Yhdenvertaisuuslain näkökulma yhdenvertaisuuteen on joustavampi, laki tarvittaessa velvoittaa tekemään positiivista suosintaa, jotta henkilö käytännössä voisi käyttää oikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Yhdenvertaisuuslaki ja sieltä tuleva syrjinnän kielto koskee myös taloyhtiöitä. Välittömäksi syrjinnäksi katsotaan esimerkiksi tilanne, jossa taloyhtiö jättää vaikkapa autopaikan vuokraamatta esimerkiksi henkilön vamman tai uskonnon perusteella. Välilliseksi syrjinnäksi voidaan puolestaan katsoa esimerkiksi tilanne, jossa pyörätuolilla liikkuvalle vuokrataan autopaikka sellaisesta sijainnista, joka tekee autopaikan käyttämisen hänelle mahdottomaksi – jos autopaikat ovat kohtuudella yhtiön uudelleenjärjesteltävissä.

Lue tarkemmat tiedot yhdistyksen jäsentiedotteesta.

Siirry "Uutiset"-sivulle