Toimintasuunnitelma 2023

Vuosi 2023 on Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n 104. kokonainen toimintavuosi.
Yhdistys asettaa toimintavuodelle seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

Henkilökunta ja toimisto

Yhdistys työllistää toiminnanjohtajan ja osa-aikaisen viestintäassistentin. He ovat tavoitettavissa puhelimitse/sähköpostitse arkisin. Toimisto palvelee ajanvarauksella.

Neuvonta

Jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää Kiinteistöliiton laajoja neuvontapalveluja maksutta jäsenyyteen liittyen. Toiminnanjohtaja neuvoo oman osaamisensa puitteissa ja ohjaa tarvittaessa asiantuntijoiden pariin. Työsuhdeasioissa auttaa Kiinteistötyönantajat ry:n neuvontapalvelut.

Jäsenkoulutus

Yhdistys järjestää koulutusta niin webinaareina kuin läsnätilaisuuksina yhdistyksen alueella. Koulutusta järjestetään myös yhteistyönä sisaryhdistysten ja Kiinteistöliiton kanssa.
Jäsentilaisuuksien tarkoituksena on ajankohtaisen tai muuten tärkeän tiedon välittäminen kiinteistöalan eri asioista ja erityisesti tapahtuvista muutoksista. Ammatti-isännöitsijöitä koulutetaan myös eri teemoista.

Viestintä

Yhdistys julkaisee sähköisiä jäsentiedotteita noin 10 kertaa vuodessa. Tiedotteet sisältävät valtakunnallisen aineiston lisäksi myös runsaasti oman alueen tietoa. Suurin osa aineistosta tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yleinen tiedottaminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi tapahtuu nettisivujen, Facebookin, LinkedInnin, Instagramin ja median kautta. Aineistoa tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Jäsenten käytössä on Kiinteistöliiton jäsensivut, josta löytyy hyödyllistä tietoa taloyhtiöiden hallituksille sekä yhdistyksen omien tapahtumien aineistot ja jäsentiedotteet. Jäsensivujen käyttö vaatii rekisteröitymistä.

Yhdistyksen jäsenille tarjotaan ajankohtaista tietoa yhdistyksen somekanavissa, missä ajankohtainen tieto jaetaan nopeasti eteenpäin. Kannustamme jäseniämme seuraamaan eri kanaviamme!

Yhdistyksen taloyhtiöjäsenten jäsenmaksuun sisältyvä Suomen Kiinteistölehti on myös merkittävä tiedotuskanava. Yhdistyksen vuokranantajajäsenet saavat tilata lehden edullisesti lisämaksusta. Myös hallitukset saavat lisätilaukset edulliseen hintaan.

Edunvalvonta

Valtakunnallisella tasolla Suomen Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistönomistajien edunvalvoja. Yhdistyksen edustajana Kiinteistöliiton valtakunnalliseen toimintaan osallistuvat liittohallituksen jäsen Jukka Kalliola, vuokratalovaliokunnan jäsen Birgit Mäkinen ja järjestötoimikunnan jäsen Mervi Ala-Prinkkilä.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys saa paikallista ja alueellista edunvalvontaa tukevaa tutkimustietoa Suomen Kiinteistöliitosta ja kerää hyödyntämiskelpoista tietoa myös omilla sähköisillä jäsenkyselyillä. Yhdistys käyttää näitä tietoja aktiivisesti jäsentensä hyväksi.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksissa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi tarvittaessa myös peruuttaa valtakirjan.

Jäsenhankinta

Jäsenhankintaa tehdään aktiivisesti koko toiminta-alueella. Jäsenmäärän kasvua tavoitellaan alueellisella näkyvyydellä ja tilaisuuksilla, jotka ovat avoimia myös ei-jäsenille. Toiminnanjohtaja pyrkii olemaan näkyvillä eri medioissa ja tuomaan yhdistystä esiin eri tilaisuuksissa.

Varainhankinta

Yhdistys luo jäsenkasvulla, ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoituksilla sekä omistamansa osakeyhtiön varainhankinnalla pitkäjänteisesti edellytyksiä palvelujen parantamiseen ja henkilökunnan määrän kasvattamiseen.

Vaasassa 21.3.2023
Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry
Österbottens Fastighetsförening rf
Hallitus

 

► TOIMINTASUUNNITELMA (pdf)