Toimintasuunnitelma 2021

Vuosi 2021 on Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry:n 102. kokonainen toimintavuosi.

Yhdistys asettaa toimintavuodelle seuraavat toiminnalliset tavoitteet:

 

HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO

Tärkein yhdysside jäsenistöön päin on yhdistyksen henkilökunta. Toiminnanjohtaja on jäsenten tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo 8 – 16 ja viestintäassistentti keskimäärin 20 h viikossa.

Yhdistys panostaa henkilökuntaan ja sen hyviin työskentelyolosuhteisiin etätöissä ja vuonna 2019 valmistuneissa liiketiloissa.

 

NEUVONTA

Yhdistys antaa jäsenilleen korkeatasoista neuvontaa toiminnanjohtajan ja oman alueen yhteistyökumppaneiden kautta. Jäsenistön käytettävissä ovat myös Kiinteistöliiton neuvontapalvelut ja työsuhdeasioissa Kiinteistötyönantajat ry:n neuvontapalvelut.

 

JÄSENKOULUTUS

Yhdistys järjestää koronavirustilanteen vuoksi kevään kolme koulutustilaisuutta webinaareina. Syksyllä voidaan mahdollisesti järjestää kaksi koulutustilaisuutta Vaasassa ja yksi Kokkolassa, mutta varaudutaan korvaamaan myös syksyn tilaisuudet webinaareilla, jos osallistujien turvallisuus sitä vaatii. Jäsentilaisuuksien tarkoituksena on ajankohtaisen tai muuten tärkeän tiedon välittäminen kiinteistöalan eri asioista ja erityisesti tapahtuvista muutoksista. Ammatti-isännöitsijöille suunnattua koulutusta järjestetään resurssien puitteissa.

 

TIEDOTUS

Yhdistys julkaisee sähköisiä jäsentiedotteita noin 10 kertaa vuodessa. Tiedotteet sisältävät valtakunnallisen aineiston lisäksi myös runsaasti oman alueen tietoa. Jäsentiedotteissa julkaistaan enemmän pitkälle työstettyä aineistoa kuin kaikille avoimissa kanavissa. Suurin osa aineistosta tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Yleinen tiedottaminen yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi tapahtuu kotisivujen, Facebookin ja median kautta. Kotisivuille ja Facebookiin pyritään viemään uutta aineistoa kuukausittain. Sivuille tuotetaan aineistoa suomeksi ja ruotsiksi.

Kotisivuille pyritään hankkimaan erillinen salasanojen takana oleva jäsensivusto, jonne voisi viedä esimerkiksi koulutustilaisuuksien aineistoa ja hyödyllisiä oppaita.

Yhdistyksen jäseniä pyritään houkuttelemaan yhdistyksen Facebook-seuraajiksi. Vaikutuksia tehostetaan seuraajien kesken arvottavilla pienillä palkinnoilla.

Yhdistyksen taloyhtiöjäsenten jäsenmaksuun sisältyvä Suomen Kiinteistölehti on myös merkittävä tiedotuskanava. Yhdistyksen vuokranantajajäsenet saavat tilata lehden edullisesti lisämaksusta.

 

EDUNVALVONTA

Valtakunnallisella tasolla Suomen Kiinteistöliitto on voimakas kiinteistönomistajien edunvalvoja. Yhdistyksen edustajana Kiinteistöliiton valtakunnalliseen toimintaan osallistuvat liittohallituksen jäsen Jukka Kalliola, vuokratalovaliokunnan jäsen Birgit Mäkinen ja järjestötoimikunnan jäsen Arto Saarikoski.

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys saa paikallista ja alueellista edunvalvontaa tukevaa tutkimustietoa Suomen Kiinteistöliitosta ja kerää hyödyntämiskelpoista tietoa myös omilla sähköisillä jäsenkyselyillä. Yhdistys käyttää näitä tietoja aktiivisesti jäsentensä hyväksi.

Vaasan Veden asiakas- ja yhteistyöfoorumin puheenjohtajana toimii Arto Saarikoski ja foorumin jäseninä Maija Mäkinen ja Birgit Mäkinen.

Vaasan kaupungin hissityöryhmän jäsenenä toimii Maija Mäkinen.

Kiinteistöliiton hallituksen nimeämä edustaja käyttää yhdistyksen puhe- ja äänivaltaa Kiinteistötyönantajat ry:n liittokokouksissa toistaiseksi voimassa olevalla valtakirjalla. Yhdistys voi tarvittaessa myös peruuttaa valtakirjan.

 

JÄSENHANKINTA

Yhdistys tiedostaa, että jäsenmäärältään suuri yhdistys pystyy paremmin parantamaan palveluitaan ja vaikuttamaan myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Jäsenhankintaa tehdään koko toiminta-alueella. Jäsenmäärän kasvua tavoitellaan jäsenhankintaa edesauttavilla kotisivujen muutoksilla ja ei-jäsenille suunnattavilla uutiskirjeillä.

 

VARAINHANKINTA

Yhdistys luo ylijäämäisillä tilinpäätöksillä, yhdistyksen ja Yrjö Somerharjun rahaston sijoituksilla sekä omistamansa osakeyhtiön varainhankinnalla pitkäjänteisesti edellytyksiä palvelujen parantamiseen ja henkilökunnan määrän kasvattamiseen.

 

Vaasassa 20.5.2021

Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry

Österbottens Fastighetsförening rf

Hallitus